Trasa 5 km Korona Północy 3 x 1,67

1,7 km 41,63 m 41,17 m