SZOSOWA NIEDZIELA - KRAJNA 2023, wydanie 9, dystans 180km

179 km 479,52 m 479,66 m