Wycieczka po WTR + gotowych odcinkach EV11 w Świętokrzyskim

132 km 1 098,76 m 1 098,06 m