Gozdnica Miasto Ceramików - autorska gra miejska Pawła Lubarskiego i Mirosława Marciniaka.

2,8 km 3,35 km/h 19,57 m 20,23 m