Ze Szczawnicy do Jaworek przez Wysoki Wierch, Wysoką i Białą Wodę

20,7 km 7 h 7 min 2,9 km/h 1 052 m 946 m