Odległość startu do mety Henryków

2,2 km 21,8 m 13,62 m