Ćwilin z Mszany Dolnej

20,2 km 7 h 15 min 2,78 km/h 916,8 m 913 m