Wysoki Wierch ze Szlachtowej

10,8 km 5 h 33 min 1,95 km/h 623,8 m 624,6 m