Pieniny - Szczawnica, Sokolica, Trzy Korony

16,1 km 6 h 40 min 2,4 km/h 1 335,62 m 1 340,42 m