Leskowiec z Rzyk

7,6 km 3 h 3 min 2,47 km/h 492 m 486 m