Dycha Księgi Henrykowskiej

10,1 km 49,77 m 42,03 m