Łopienka i Rezerwat Sine Wiry

24,0 km 4 h 31 min 5,3 km/h 1 463 m 1 462 m