Łęknica Przez Rezerwat nad Młyńską Strugą - do ruin dawnej osady Młyna Kucyk

14,5 km