"Podlaska Dycha" w Jednaczewie k. Łomży

10,0 km 17,88 m 17,54 m