Nadwarciański Szlak Rowerowy - odcinek wschodni (TTR-E)

Dodano 1 października 2010 przez Garmin
Nadwarciański Szlak Rowerowy - odcinek wschodni (TTR-E)

Informacje

  • Rodzaj aktywności: Rower górski
  • Stopień trudności: Średni
  • Gwiazdki:  4.7
  • Data: 15 września 2010
  • Dystans: 248 km
  • Czas trwania: 170 h 36 min
  • Średnia prędkość: 1,45 km/h
  • Przewyższenie: 75,74 m
  • Lokalizacja: Polska, wielkopolskie, Poznań - Jeziorsko

Kod trasy

1318
Pobierz trasę na swój telefon
Wpisz powyższy kod w wyszukiwarce aplikacji Traseo.
1356
DSC07922.png
DSC07922.png
Na nadwarciańskim wale
1357
DSC08026.png
DSC08026.png
Stary Konin - Słup Koniński, w tle - kościół św. Bartłomieja

KONIN - Stary Konin z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, koncentrującym się wokół rynku (pl. Wolności). Tędy przebiegał handlowy trakt z Kalisza do Torunia. Na pl. 3 Maja klasycystyczny ratusz z pocz. XIX w. z drewnianą wieżą. Zegar przywieziony z klasztoru w niedalekim Lądzie. Nieopodal - gotycki kościół św. Bartłomieja z końca XIV w. z secesyjnymi polichromiami i witrażami w nawach bocznych wykonanymi przez Eligiusza Niewiadomskiego, późniejszego zabójcę prezydenta Narutowicza. Na placyku przed kościołem - słup z piaskowca z 1151 r. , uznawany za pierwszy w Polsce znak drogowy. Pokazywał on połowę drogi pomiędzy Kaliszem i Kruszwicą, o czy świadczy napis, zdobiący niecodzienny zabytek.
1358
DSC08409.png
DSC08409.png
Chełmno nad Nerem

CHEŁMNO NAD NEREM - neogotycki kościół Nawiedzenia NMP z 2 poł. XIX w., malowniczo położony na wysokiej skarpie, górującej nad rozległą doliną Neru.
W okresie okupacji hitlerowskiej - jeden z czterech - obok Bełżca, Sobiboru i Treblinki - ośrodków zagłady na ziemiach polskich.
1359
DSC08474.png
DSC08474.png
Uniejów - zamek

UNIEJÓW - w północnej części Rynku - gotycki kościół św. Floriana z poł. XIV w., rozbudowany w poł. XV w. i poł. XVI w. Na lewym brzegu Warty zamek - dawna rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich z poł. XIV w.
1360
DSC08572.png
DSC08572.png
Koło - zespół klasztorny Bernardynów

KOŁO - zachowany w większości układ urbanistyczny średniowiecznego miasta, założonego w 2 poł. XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Na Starym Rynku - ratusz, pierwotnie gotycki z końca XIV w., przebudowany w 1 poł. XIX w. w stylu klasycystycznym. Na południe od rynku - gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV/XV w. Ciekawostka - kamienna płyta nagrobna Jana z Garbowa z poł. XV w - syna słynnego Zawiszy Czarnego.
W sąsiedztwie - zespół klasztorny Bernardynów z 2 poł. XV w.
Na lewym brzegu Warty, 2,5 km od centrum Koła - ruina gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego z 2 poł. XIV w.
NADWARCIAŃSKI SZLAK ROWEROWY - ODCINEK WSCHODNI

Dystans: 250 km
Trudność: zazwyczaj niewielka, kilka piaszczystych odcinków; dość wyboisty odcinek wałem przeciwpowodziowym ze Śremu do Roguska (ok. 26 km)
Oznakowanie: jednolicie niebieskie, zgodne ze standaryzacją PTTK.
Początek szlaku: Poznański Węzeł Rowerowy nad jez. Malta, róg ul. Jana Pawła II i Ab-pa Baraniaka
Koniec szlaku: tama na jez. Jeziorsko


Trasa ta to gratka dla miłośników przyrody. Wystarczy wspomnieć, że szlak ten jest poprowadzony w taki sposób, że przez wiele kilometrów trudno spotkać ludzi oraz ich siedziby. Wiele tu natomiast ptactwa oraz innej zwierzyny, zamieszkującej podmokłe tereny nadwarciańskich rozlewisk. Oprócz tego wiele ciekawostek krajoznawczych: klasztor w Pyzdrach, Stary Konin, pozostałości obozu koncentracyjnego w Chełmnie, uroczy Uniejów i "sieradzkie morze", czyli największy śródlądowy zbiornik wodny - Jeziorsko.

ROGALIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY - utworzony w 1997 r. w celu ochrony naturalnego środowiska doliny Warty. Liczne starorzecza, łęgi z roślinnością terenów podmokłych.

MOSINA - najważniejszy węzeł szlaków rowerowych na południe od Poznania. Ciekawe muzeum w dawnym budynku bożnicy, kościół św. Mikołaja z lat 1852-54, dwór z II poł. XIX w. W czasie Wiosny Ludów (1848 r.) Mosina przez kilka dni pełniła funkcję stolicy niepodległej Polski. Stacja PKP.

REZERWAT KRAJKOWO - utworzony w 1959 r. dla ochrony krajobrazu łęgów nadwarciańskich, na który składają się: starorzecza, liczne dęby o rozmiarach pomnikowych, miejsca gniazdowania wielu gatunków ptaków (np. czapli siwych).

ŚREM - ratusz z 1 poł. XIX w. Na północ od rynku - późnogotycki kościół NMP Wniebowziętej z XIV/XVI w. W dzielnicy Ostrówek - w obrębie pofranciszkańskiego, barokowego zespołu klasztornego z XVII/XVIII w. - kościół Narodzenia NMP. W mieście liczne pamiątki, związane z bogatymi tradycjami powstańczymi oraz dwiema wybitnymi osobistościami: ks. Piotrem Wawrzyniakiem - patronem spółdzielczości oraz urodzonym w Śremie prof. Heliodorem Święcickim - pierwszym rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. W Śremie znajduje się największa w Polsce odlewnia żeliwa.

NOWE MIASTO NAD WARTĄ - gotycki kościół Świętej Trójcy z 2 poł. XV w., Dalej na zachód - tzw. Zielony Rynek, w jego północnej części - dom kultury, w latach 70-tych XX w. przebudowany z kościoła ewangelickiego z 2 poł. XIX w.

ŻERKOWSKO - CZESZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY - utworzony w 1994 r., chroni obszar w okolicy ujścia Lutyni do Warty wraz z fragmentami wypiętrzeń, głównie Wału Żerkowskiego (najwyższa kulminacja - 164 m n.p.m.). Urozmaicona rzeźba terenu, rozległe widoki na tereny zalewowe Warty, pokryte lasami łęgowymi i grądowymi.

DŃBNO - gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z poł. XV w. z cennym wyposażeniem.

CZESZEWO - drewniany kościół św. Mikołaja z końca XVIII w., kryty gontem, z cennym wyposażeniem wnętrza. Szachulcowy budynek dawnej karczmy z końca XVIII w.

PYZDRY - Późnogotycki kościół farny Narodzenia NMP z 2 poł. XV w. Pofranciszkański zespół klasztorny z XIV w., wielokrotnie przebudowywany. Na północ od klasztoru - pozostałości zamku z XIV w.

NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY - powstał w 1995 r. na bazie powstałego dekadę wcześniej Pyzdrskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Na jego terenie gniazduje ok. 150 gatunków ptaków, co stanowi 65% wszystkich gatunków lęgowych w Polsce.

ZAGÓRÓW - Późnobarokowy kościół św. Piotra i Pawła z XVIII w. z gotyckimi fragmentami murów.

KONIN - patrz - opis: zdjęcie

KOŁO - patrz - opis: zdjęcie

CHEŁMNO NAD NEREM - patrz - opis: zdjęcie

UNIEJÓW - patrz - opis: zdjęcie

JEZIORO JEZIORSKO - zbiornik retencyjny, powstały w latach 1975 - 86 w środkowym biegu Warty, 22 km na południowy wschód od Turku. Największy zbiornik zaporowy w Polsce.
Wasza ocena: 3.8 (15 głosów)

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
boulinek11
30 maja 2013 boulinek11 napisał:
248km, jest pelen podziwu. Rozumiem, ze nie zostalo to pokonane jednym za "jednym razem", ale mimo wszystko. Po takiej trasie bym musial nie patrzec nas siodelko przez pol roku.
Czorstyn SKI
Moja mapa 0